TLUMOČENÍ

Poskytujeme odborné tlumočnické služby v mnoha jazykových kombinacích. Specializujeme se na odborná témata, především techniku, IT, ekonomii, zdravotnictví, obchod a právo. Naši tlumočníci jsou prověření profesionálové, kteří kromě perfektně zvládnutého jazyka a tlumočnické profese mají rovněž odborné znalosti dané problematiky.

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Konsekutivní tlumočení je nejobvyklejší formou tlumočení. Řečník hovoří v kratších celcích, které tlumočník následně překládá do požadovaného jazyka.

Tento typ tlumočení se používá při obchodních jednáních, přednáškách, menších konferencích, školeních, exkurzích, prezentačních akcích apod.

SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ

Při simultánním tlumočení řečník hovoří bez přestávek a tlumočník souběžně s jeho projevem překládá hovor do požadovaného jazyka. Tento typ tlumočení se používá při konferencích, přednáškách nebo projevech.

Simultánní tlumočení provádí obvykle 2-3 tlumočníci, kteří se v určitých intervalech střídají a využívají se technické prostředky, především kabiny pro tlumočníky, mikrofony a sluchátka.

SOUDNÍ TLUMOČENÍ

Soudní tlumočení provádí tlumočníci pověření příslušným soudem České republiky. Soudní tlumočení je prováděno v případech, kdy je třeba, aby daný akt byl opatřen razítkem soudního tlumočníka, např. při jednání u notáře.

Rádi Vám poradíme, jaký typ tlumočení bude pro zamýšlenou akci nejvhodnější.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Kromě vlastního tlumočení nabízíme pronájem konferenční techniky, tlumočníckých kabin, ozvučení, práci hostesek s moderátorů, projekční techniku, pořizoání videozáznamů a tvorbu následných prezentací.

Close Menu