Kdo jsme

a čím zůstaneme

Jsme jazykovou agenturou s téměř dvacetiletou historií, která byla založena překladateli a tlumočníky, aby pokryla neustále se rozšiřující potřeby našich zákazníků. Díky jejich důvěře jsme od roku 2000 načerpali mnoho zkušeností a mohli se specializovat na určité obory a jazyky a tímto garantovat vysokou kvalitu našich služeb.

Historie naší společnosti:

  • 1994 První tlumočení
  • 2000 Založení překladatelství
  • 2004 Otevření pobočky v Brně
  • 2007 Poskytování jazykových kurzů
  • 2009 Zavedení CAT standardu
  • 2013 První dodávky státní správě
  • 2015 Používání neuronových sítí

 

Jak pracujeme

a z čeho neslevíme

Překládání a tlumočení je převodem obsahu sdělení do jiného jazyka.  Bez dobrého pochopení dané problematiky a ovládnutí terminologie není možné vytvořit dobrý překlad ani srozumitelně tlumočit. Proto se zaměřujeme na odborně specializovaná, většinou technická, odvětví, kde předpokladem naší práce je dlouhodobá spolupráce s klienty a praktická znalost jejich produktů, procesů a všech dalších aktivit.

Z tohto důvodu systematicky pracujeme s menším počtem oborů, zákazníků a lingvistů. Víme, že jen tímto individuálním přístupem budeme schopni zaručit bezvadné služby v nadstandardní kvalitě

Nejen současná lingvistika ale také vyžaduje informační technologie, které umožňují vytvářet překlady mnohem vyšší rychlostí. Kombinování činnosti člověka s informačními nástroji a databázemi  (Human machine translations) nabízí mnohem vyšší rychlost, ekonomičnost a v konečném důsledku i kvalitu práce.  Na počátku, v průběhu i na vystupu tohoto procesu je ale vždy překladatel, bez jehož profesinální a precizní práce nemůže být dosaženo akceptovatelného výsledku. Jsme si jisti, že i v budoucnosti bude úloha specializovaného lingvisty nenahraditelná.

Sdílíte-li naše postoje a hodnoty , budeme rádi, pokud nás oslovíte.