kdo jsme

více než 20 let

Jsme poskytovatelem jazykových služeb s dvacetiletou historií. Organizací která byla založena překladateli a tlumočníky, aby pokryla neustále se rozšiřující potřeby našich zákazníků. Díky jejich důvěře jsme od roku 2000 získali zkušenosti a mohli se specializovat na určité obory a jazyky a tím garantovat vysokou kvalitu služeb.

Historie naší společnosti:

  • 1994 První tlumočení
  • 2000 Založení překladatelství
  • 2004 Otevření kanceláře v Brně
  • 2007 Poskytování jazykových kurzů
  • 2009 Zavedení CAT standardu
  • 2013 První dodávky státní správě
  • 2017 Používání neuronových sítí

 

jak pracujeme

víme jak na to

Překládání a tlumočení je převodem obsahu sdělení do jiného jazyka.  Bez pochopení problematiky a ovládnutí terminologie není možné vytvořit dobrý překlad ani srozumitelně tlumočit. Zaměřujeme se na odborně specializovaná, technická, odvětví, kde předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce s klienty a praktická znalost jejich produktů, procesů a dalších aktivit.


Z téhož důvodu spolupracujeme s menším počtem zákazníků i dodavatelů. Víme, že jen individuálním přístupem budeme schopni zaručit bezvadné služby.

 

Současná lingvistika ale také vyžaduje informační technologie, které umožňují efektivně generovat překlady. Kombinací lidské práce, informačních nástrojů a databází  (Human machine translations) se dociluje vyšší rychlosti, ekonomičnosti a v konečném důsledku i kvality práce.  Na počátku, v průběhu i na vystupu tohoto procesu je ale vždy překladatel, bez jehož precizní práce nelze dosáhnout akceptovatelného výsledku. Jsme si jisti, že i v budoucnosti bude úloha specializovaného lingvisty nenahraditelná.

 

Sdílíte-li naše postoje a hodnoty , budeme rádi, pokud nás oslovíte a vyzkoušíte naše služby.

Close Menu