profesionální jazykové služby

Od roku 2000 vytváříme komplexní lingvistické řešení tak, aby naši zákazníci neměli nejmenší starosti. Chcete-li se věnovat své práci na 100% , ponechte cizí jazyky na nás.

TECHNOLOGIE

Precizní používání CAT a jiných nástrojů garantuje konzistenci terminologie, zkracuje dodací termíny a snižuje náklady

ŘÍZENÍ KVALITY

Veškeré služby poskytujeme v souladu s požadavky normy EN 17100 a vlastní politikou kvality

CENY

Cenovou hladinu si u nás volí každý zákazník sám a my mu pomáháme správně vybrat

BEZPEČNOST DAT

Garantujeme ochranu všech údajů pomocí precizně definovaných postupů

kde jsme jako doma

stroje a zařízení

Překlady návodů strojů a vybavení výrobních závodů, dokumentace k materiálům a technologickým postupům, audity a certifikace

zdravotnické přístroje

Diagnostické přístroje a jiná zdravotnická technika a nástroje, lokalizace obslužného a uživatelského softwaru, prezentační dokumenty a webové stránky

ekonomika a právo

Veškerá právní dokumentace, smlouvy a předpisy, výroční zprávy a účetní závěrky

webové aplikace a hry

Lokalizace webových stránek, aplikací a počítačových her včetně vstupní analýzy a testování

automotive

Překlady koncernových dokumentů, pracovních standardů, SOP, NDA, marketingových a instruktážních dokumentů

kultura a umění

Katalogy pro výstavy, překlady smluv a pojistek, popisky expozic, tlumočení prezentací a přednášek, texty pro podporu turistického ruchu

záleží nám na znalostech, a vám?

My víme, že vám také. Proto jsme se rozhodli sdílet s vámi naše know how

HUMAN MACHINE TRANSLATIONS

Počítačem podporované překlady: na počátku i konci vždy překladatel

CLOUDING

Správa, propojení a sdílení překladatelských databází

NEURONOVÉ SÍTĚ

Překlady založené na statistice a jazykovém korpusu

Významné projekty

Výsledky mluví samy za sebe - posuďte sami a pokud máte dotazy, rádi vše detailně přiblížíme

ALSTOM POWER a DW&B

Při jeden a půl roku trvajícím auditu společnosti ALSTOM POWER prováděném americkou DWB&A jsme garantovali 6 tlumočníků denně

AČR & MIA Studio

Jsme autorem překladů kompletních dokumentací obrněnce ATF DINGO 2, raketového systému RBS 70 a věžové stanice RCWS Samson pro vozidlo Pandur

HEAT TRANSFER SYSTEMS

Dodavatelem HTS jsem již 15 let během nichž jsme poskytli více než 1200 dnů tlumočení, přeložili návody téměř všech strojů a jazykově zaškolili zaměstnance i členy vedení

METALOVÁ CESTA

Metalová stezka je naučná trasa vinoucí se Mladou Boleslaví lemovaná kovanými infopanely, které i díky nám mluví šesti jazyky